Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > Partnerství > Berufsschule Cham
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Berufsschule Cham

 
logo_wvss_siemens_a
 
 
15.5.2012 se na Čerchově uskutečnila významná akce - uzavření partnerství mezi sousedními středními odbornými školami – Středním odborným učilištěm v Domažlicích a Berufsschule v Chamu. Během bohatého programu podepsaly ředitelky obou škol Mgr. Zdeňka Buršíková a Elisabeth Fäth-Marxreiter, OStDin slavnostní prohlášení, ve kterém stvrzují, že „budou i v budoucnosti pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně žáků i učitelů, a prohlubovat tak všemi silami oboustranné partnerství. Osobní setkávání žáků i učitelů a společné projekty škol přispějí nejen k odbourání jazykových bariér, ale především k podpoře odborného vzdělávání a výměně odborných zkušeností. Společná práce škol přispěje k rozvoji regionů západní Čechy – východní Bavorsko a rovněž podpoří myšlenku vytvoření společné Evropy“.
Učitelé ze Středního odborného učiliště v Domažlicích a učitelé Berufsschule Cham se společně setkávají od roku 1989, ať už jsou to vánoční setkání nebo ukončení školního roku. Pan Anton Spandl – ředitel školy ve Furth im Wald - organizoval spoustu krásných společných výletů, tím se vytvořil užší kontakt právě s učiteli z Furthu. Časté setkávání německých a českých učitelů vedlo k další spolupráci, která se postupně rozšiřovala o kolegy z Waldmünchenu, Chamu, Rodingu a Kötztingu. Od roku 2006 se spolupráce těchto škol rozšířila o společné projekty, sportovní a kulturní akce pro žáky.
 
Společné akce:
  • sport – fotbalové turnaje
  • zimní lyžování na Velkém Javoru
  • kultura – divadelní představení na jedné z věží Hoher Bogenu
  • odborné praxe - 3 týdenní stáže českých mechaniků-seřizovačů v německých firmách
  • jazykové pobyty – společný projekt Objevuj rozmanitost – Waldmünchen
  • mezinárodní akce – účast na stavbě mostů - ve Waldmünchenu a Rötzu. Ve Waldmünchenu byla stavba mostu přes Perlsee dokončena v roce 2006. V roce 2009 začaly přípravy stavby mostu v Rötzu přes říčku Swarzach. Most byl dokončen v roce 2011 slavnostním vyzvednutím a přenesením jeřábem na předem připravené místo.Oba mosty jsou symboly, které spojují nejen oba břehy, ale i oba národy, obě školy, žáky a učitele.
cerchov63
cerchov120
Jubiläum der Berufsschule Stod_CZ_29112016
Přeshraniční spolupráce SOU Domažlice na mezinárodních konferencích
Během podzimu 2016 jsme měli možnost prezentovat probíhající intenzivní přeshraniční spolupráci mezi SOU Domažlice a Berufsschule Cham hned na dvou prestižních konferencích s mezinárodní účastí.
Ve dnech 25. a 26. října 2016 proběhl v Karlových Varech dvoudenní seminář organizovaný DBG (Německým odborových svazem), krajskou pobočkou v Sasku, na téma Přeshraniční vzdělávání v učňovském školství. Pilotní česko-německý projekt domažlické a chamské odborné školy, v jehož rámci se českým žákům oboru Mechanik-seřizovač nabízí možnost absolvovat část teoretické i praktické výuky v Německu formou volitelného modulu, v konkurenci ostatních mezinárodních spoluprací rozhodně nezapadl. Na domažlickém modelu zúčastnění ocenili především ryze pragmatické zacílení projektu a jeho zakončení formou certifikátu Německé obchodní a hospodářské komory (IHK), který této formě vzdělávání garantuje standardizovanou kvalitu. Ostatní prezentované přeshraniční spolupráce odborných škol (například německo-holandská či německo-francouzská kooperace) vykazovaly sice širší rámce, ale potýkaly se často s nemalými právními a kurikulárními problémy souvisejícími se vzájemnou nekompatibilitou a nepropustností rozdílných vzdělávacích systémů.
Dne 24. listopadu 2016 se pak konal již devátý ročník česko-německé konference Mariánskolázeňské dialogy, tentokrát s heslem „Společně posilovat hraniční prostor“. Velkoryse koncipované setkávání českých a německých subjektů z oblastí vzdělávání a průmyslu organizuje Německá řemeslná komora, pobočka Dolní Bavorsko a Horní Falc. SOU Domažlice zastoupené ředitelkou školy, Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, a koordinátorem česko-německé spolupráce, dr. Martinem Šípem, se prezentovalo v tematické sekci věnované propojení učňovského školství a příhraničního trhu práce. Těžištěm příspěvku se stalo připravované rozšíření spolupráce o nové učňovské obory (truhlář, kuchař-číšník a elektromechanik), na něž byly získány finanční prostředky Evropské unie. Živá diskuze, která se rozproudila po našem příspěvku, byla jistě neklamným znamením toho, že o podobně koncipované přeshraniční školské spolupráce resp. žákovské výměny je v českém i německém prostředí velký zájem a že domažlicko-chamský pilotní model může v tomto smyslu fungovat jako osvědčený (a především: již verifikovaný) vzor.
Martin Šíp
konference1
konference2
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01