Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > Student > Environmentální vzdělávání > Informace ze šk. roku 2013/14
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Informace ze šk. roku 2013/14

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět!- jsme zapojeni do školního recyklačního programu pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Ekofór- soutěž kresleného ekologického humoru pořádaná Hnutím Brontosaurus, pořádali jsme školní kolo a dvě práce byly zaslány do celostátního kola osmého ročníku Ekofóru.

ENERSOL - Projekt energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice. Cílem projektu Enersol je vzdělávat cílovou skupinu –žáky -v tématech alternativních energií, energetických úspor a snižování emisí v dopravě, a to formou spolupráce s praxí nebo s využitím zkušeností z obdobných projektů realizovaných v rámci aktivit Asociace Enersol. Za prioritu je zvolena organizace soutěžních přehlídek žákovských projektů. Dalším cílem je propagovat využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření do energetických úspor a dopravních emisí v ČR, a to prostřednictvím  osobních postojů mladé generace k těmto tématům ochrany životního prostředí. Opakovaně se zúčastňujeme.

Technická škola pro obnovitelnou energii ve Waldmünchenu – účastnili jsme se exkurze pro žáky na téma: „Obnovitelné zdroje energie“

Naučná stezka Stodsko – opakovaně využíváme s vlastním programem MPV Stod pro žáky s využitím pracovních listů

Exkurze do čističky odpadních vod ve Stodě – opakovaně využíváme s vlastním programem MPV Stod pro žáky s využitím pracovních listů

„Zelená škola Plzeňského kraje“- získali jsme 2. místo za rok 2012/13 (Cílem této soutěže je ohodnotit a ocenit střední školy, které se aktivně zapojují do realizace školního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.)

Realizovali jsme žákovský projekt EkostopaTento projekt má pomoci ke zlepšení životního prostředí v naší škole. Jeho cílem je snížení zátěže životního prostředí, vznikající netříděním odpadu. Pro tento účel byly částečně zvoleny koše vyrobené z ekologického materiálu a částečně kovové koše (na škole již používané), nově natřené barvou odpovídající druhu odpadu. Správně roztříděný odpad, podle svého materiálu, lze opětovně recyklovat a znovu začlenit do oběhu výroby zboží. Tímto opatřením chceme snížit ekostopu naší školy a šetřit životní prostředí. Ekostopu naší školy školy zjišťovali žáci S1.P .

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01