Odborná exkurze tříd S1.E a S1.K
SOUDOM - Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod
Otevřená škola rodinného typu, zaměřená na technické a službové vzdělávání a celoživotní kariérní rozvoj

Dne 28. 11. 2017 se první ročníky naší školy S1.K a S1.E účastnily exkurze na skládku odpadů v Černošíně.  Ve výukovém a školicím centru byli  žáci seznámeni s provozem skládky, s tím, jak správně nakládat s jednotlivými druhy odpadů, se způsobem jejich sběru, vytřídění a následným využitím. Po výkladu a zhlédnutí filmu si ještě prošli třídírnu odpadů a naučnou stezku kolem skládky. Dalším místem, které naši žáci navštívili, byl Dvůr Krasíkov. Zde se nejprve seznámili s výrobou mýdel v Amálčině mýdlárně a dalšími přírodními produkty, pak měli ještě možnost prohlédnout si místní „minizoo“. Na zpáteční cestě měli žáci ještě zastávku v městečku Konstantinovy Lázně, se kterým se mohli v krátkosti seznámit.

 
IMG_20171128_100328
IMG_20171128_110931
IMG_20171128_111055
IMG_20171128_111118
IMG_20171128_111215
IMG_20171128_111254
IMG_20171128_111308
IMG_20171128_111312
IMG_20171128_111321
IMG_20171128_111417
IMG_20171128_111546
IMG_20171128_111618
IMG_20171128_114347
IMG_20171128_114418
IMG_20171128_115312
Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí
Telefon - DOMAŽLICE: +420 379 723 231
Telefon - STOD: +420 377 901 657
 
Fax - DOMAŽLICE: +420 379 725 855
Fax - STOD: +420 377 901 657
 
Email - DOMAŽLICE: skola@soudom.cz
Email STOD: skola@soudom-stod.cz
DOMAŽLICE: www.soudom.cz
STOD: www.soudom-stod.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.