PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE
SOUDOM - Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod
Otevřená škola rodinného typu, zaměřená na technické a službové vzdělávání a celoživotní kariérní rozvoj
Předvyplněné přihlášky obdrží současní žáci maturitní třídy od třídní učitelky. Bývalí žáci si je mohou vyzvednout ve škole u p. Sedláčkové - je lépe si předem zavolat (607 848 315).
Přihlášku je třeba pečlivě zkontrolovat (osobní údaje jsou importovány ze systému Bakaláři), případně doplnit. Důležitým údajem je e-mailová adresa, na kterou vám budou od Cermatu zasílány informace a některé výsledky.
Zkontrolovanou a podepsanou přihlášku odevzdáte do 1.12. p. Sedláčkové nebo třídní učitelce nebo v sekretariátu školy. Pokud žádáte o uzpůsobení podmínek, přiložíte zároveň platný posudek vydaný školským poradenským zařízením.
Do 21.12. pak obdržíte VÝPIS z přihlášky, kde opět podpisem potvrdíte správnost přihlášky - v této podobě bude přihláška uložena v systému CERTIS a již není možné údaje na ní opravovat.
Součástí výpisu z přihlášky je autentizační kód žáka. Jde o generovaný kód, pomocí kterého se žáci mohou registrovat na Výsledkovém portálu žáka. Portál slouží jako prostor pro sdělování informací o výsledcích maturitní zkoušky. Pokud chce žák využít služeb Výsledkového portálu žáka, výpis s autentizačním kódem by měl pečlivě uschovat a kód neposkytovat žádné další osobě. Výsledkový portál žáka bude pro registraci maturantů zpřístupněn nejpozději 1. března 2016.
Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí
Telefon - DOMAŽLICE: +420 379 723 231
Telefon - STOD: +420 377 901 657
 
Fax - DOMAŽLICE: +420 379 725 855
Fax - STOD: +420 377 901 657
 
Email - DOMAŽLICE: skola@soudom.cz
Email STOD: skola@soudom-stod.cz
DOMAŽLICE: www.soudom.cz
STOD: www.soudom-stod.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.