Pobyt našich žáků v Bad Kötztingu
SOUDOM - Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod
Otevřená škola rodinného typu, zaměřená na technické a službové vzdělávání a celoživotní kariérní rozvoj
V posledním listopadovém týdnu získali žáci 2. ročníku oboru Elektromechanik možnost poznávat odborné školství a reálie v sousedním Německu a to za finančního přispění v rámci projektu Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu České republiky. Zároveň se během pobytu mohli zdokonalovat v německém a anglickém jazyce.
Po celý týden je provázel vyučující německého jazyka Mgr. Königsmark a také třídní učitelka Mgr. Strejcová a druhý vyučující němčiny Mgr. Pech.
První den byli žáci přijati ředitelem naší partnerské školy Berufschulle Cham, předali mu drobné dárky z našeho města a posléze si prohlédli i městečko Cham. Večer se ubytovali v Bad Kötztingu.
Následující den byla pro ně připravena exkurze ve firmě Leoni Draht GmbH, Bad Kötzting, kde se vyrábí elektrotechnické součásti do aut. Součástí exkurze byla i odborná přednáška, kde se mimo jiné žáci dozvěděli i zajímavé informace o případných možnostech jejich zaměstnání po vyučení. Zbytek dne strávili žáci příjemnou relaxací v aquaparku v Kötztingu.
Ve středu pak vlakem celá skupina přejela do partnerské Berufschulle v Chamu, kde se žáci ve skupinkách účastnili přímo výuky s německými spolužáky. Vyzkoušeli si zároveň vybavení učeben a dozvěděli se něco o formách výuky.
Čtvrteční den strávili opět v Kötztingu, kde měli k dispozici sportovní zařízení přímo v místě ubytování, navštívili vojenské muzeum a večer se mohli zúčastnit slavnostního zahájení adventu s otevřením vánočních trhů a rozsvícením vánočního stromu. Této slavnosti se zúčastnila i naše paní ředitelka Mgr. Buršíková.
Páteční den byl již poslední, cestou zpět do vlasti ještě zastávka v Chamu v nádherném Muzeu draka.
DSC06760
DSC06766
DSC06773 (1)
DSC06783 (1)
DSC06832
DSC06845
DSC06872
DSC06874
DSC06883
DSC06896
DSC07211
PB240002
PB240008
PB240009
PB240076
PB240081
DSC06993
DSC06996
DSC06999
DSC07005
DSC07022
DSC07049
DSC07059
DSC07089
Stránky: 1 2 
Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí
Telefon - DOMAŽLICE: +420 379 723 231
Telefon - STOD: +420 377 901 657
 
Fax - DOMAŽLICE: +420 379 725 855
Fax - STOD: +420 377 901 657
 
Email - DOMAŽLICE: skola@soudom.cz
Email STOD: skola@soudom-stod.cz
DOMAŽLICE: www.soudom.cz
STOD: www.soudom-stod.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.