TERMÍNY MATURITNÍCH A ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
SOUDOM - Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod
Otevřená škola rodinného typu, zaměřená na technické a službové vzdělávání a celoživotní kariérní rozvoj
Podzimní termín maturitních zkoušek :
 
1. - 7. září 2017 společná část - didaktické testy a písemné práce (přesné časové schéma vydá CERMAT v srpnu)
Praktická zkouška - profilová část : 8.9. 2017
Ústní zkoušky společné a profilové části : 19.9. 2017
 
 
Opravné a náhradní termíny pro závěrečné zkoušky v září - pro všechny obory :
 
Písemná zkouška : 6.9. 2017
Praktická zkouška : 7. - 8.9. 2017
Ústní zkouška : 15.9. 2017
 
Přesné znění rozhodnutí ředitelky školy najdete v sekci "Úřední deska"
Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí
Telefon - DOMAŽLICE: +420 379 723 231
Telefon - STOD: +420 377 901 657
 
Fax - DOMAŽLICE: +420 379 725 855
Fax - STOD: +420 377 901 657
 
Email - DOMAŽLICE: skola@soudom.cz
Email STOD: skola@soudom-stod.cz
DOMAŽLICE: www.soudom.cz
STOD: www.soudom-stod.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.