Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > O nás > Proč si vybrat naši školu
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Proč si vybrat naši školu

 

 1. Jsme vaše regionální škola - i po sloučení se Středním odborným učilištěm Domažlice zůstala škola ve Stodě se všemi původními obory, abychom i nadále mohli poskytnout učilištní vzdělávací nabídku žákům našeho regionu. Vždy jsme k dispozici rodičům či jiným zákonným zástupcům našich žáků bez formálních bariér.

 

 1. Umíme vás připravit v našich řemeslech na výborné úrovni - o tom svědčí každoroční výsledky našich žáků v odborných soutěžích a ocenění Hospodářské komory ČR pro nejúspěšnější žáky naší školy. Škola rovněž obdržela od Hospodářské komory ČR čestné uznání za vysokou úroveň přípravy žáků.

 

 1. Škola získala mezinárodní certifikaci IES - naši absolventi tak snáze získávají uplatnění  i u renomovaných firem a ve firmách zahraničních.

 

 1. Vyučení žáci mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu a rozšířit si  vzdělání na úplné střední s maturitní zkouškou. Nabízíme jim  k tomu i nadstandardní kurzy přípravy ke státní maturitní  zkoušce.

 

 1. Škola získala v posledních letech kolem 30 milionů Kč v různých projektech strukturálních  fondů EU, které byly investovány především do vybavenosti  a modernizace odborného výcviku i teoretické výuky žáků  školy.

 

 1. Naši absolventi dostávají nabídky  od velkých i menších zaměstnavatelů ještě před složením  závěrečných zkoušek v posledním ročníku, nezaměstnanost našich  absolventů je minimální. Pořádáme pro žáky vlastní Veletrh pracovních příležitostí.

 

 1. Máme nově rekonstruovaný  domov mládeže v sousedství školy, takže se u nás mohou učit i žáci z hůře dostupných a vzdálenějších míst. 

 

 1. Stod je velmi dobře dostupný vlakem i autobusem a v případě  problémovějšího dojíždění vám zajistíme individuální výjimky z režimu školy.

 

 1. Organizujeme výměnné pobyty  žáků      s našimi partnerskými školami v Německu a také odborné  praxe u německých firem.

 

 1. Žáci oboru Elektromechanik  mají možnost získat ve 3. ročníku certifikaci z Vyhlášky č. 50  o odborné způsobilosti v elektrotechnice a certifikát  firmy Jablotron k montáži jejich výrobků bezpečnostních systémů.

 

 1. Žáci oboru Kadeřník absolvují v průběhu studia několik odborných školení od  kadeřnických firem a také kurz kosmetického minima. Naše školní  kadeřnictví je vyhlášené v širokém okolí a má vysokou  návštěvnost, což znamená dostatek praxe pro žáky v odborném výcviku.

 

 1. Žáci oboru Kuchař -  číšník mají možnost v průběhu studia absolvovat kurz výroby výrobků studené kuchyně, barmanský kurz a baristický kurz.
 
   13. Jsme škola rodinného typu  s přátelskou atmosférou a individuálním přístupem k žákům. Pro žáky pořádáme i různé          mimovýukové akce se sportovní, kulturní a poznávací tématikou. Vedeme  je k humanitárnímu cítění,            toleranci, vzájemnému  respektu a ochraně životního prostředí. Máme výbornou  metodičku prevence rizikového chování, která pro naše žáky organizuje řadu  přínosných akcí.
 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01