Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > Ekologické vzdělávání žáků z SOU Domažlice

Ekologické vzdělávání žáků z SOU Domažlice

Ekologické vzdělávání žáků z SOU Domažlice

logo 

                       

                                                      ,, Investice do vaší  budoucnosti"

" Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

Od září do listopadu 2013 se žáci SOU Domažlice vzdělávali v Technické škole ve Waldmünchenu v oboru regenerativní zdroje energie. Výuka probíhala vždy v pondělí, vystřídalo se na ní 7 tříd  prvních ročníků spolu s třídními učiteli, celkem 165 žáků. Tento projekt byl financován v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 z Dispozičního fondu. Poskytovatelem dotace byl Euroregion Šumava. Svou účasti na zahájení výuky tento projekt podpořil zemský rada pan Franz Löffler. Ten zdůraznil důležitost tohoto projektu a souvislost mezi otevřeným pracovním trhem a společným vzděláváním. Ředitelka SOU Domažlice Zdeňka Buršíková zmínila význam výuky ekologie v našem příhraničním regionu a také možnosti využití poznatků z tohoto semináře v mnoha vyučovaných předmětech, neboť člověk a životní prostředí je jedno z průřezových témat vzdělávacího programu školy.  Projekt svou účastí podpořili i starosta města Waldmünchen, pan Markus Ackermann a starosta Rötzu, pan Ludwig Regera za Akční spolek Čerchov paní Ines Niedziella, Na zahájení byl přítomen ředitel Berufsschule v Chamu pan Zistler, pod kterou Technická škola ve Waldmünchenu spadá, koordinátor Technické školy ve Waldmünchenu pan Ludwig Wenzel a zástupce ředitele pan  Manfred Bräuer. Za SOU Domažlice se účastnila také zástupkyně ředitelky Petra Váchalová.

Pondělní výuka ekologie probíhala v učebně formou tří přednášek na téma:,,Zábování energií v budoucnu“, ,,Biomasa jako zdroj energie“ a ,,Energie ze Slunce“ Součástí této přednášky byla praktická ukázka výroby elektrické energie fotovoltanickými panely. Výklad byl vždy doplněn powerpointovou prezentací a žáci dostali tištěné materiály přeložené do češtiny. Přednášky a výklad při exkurzi tlumočila učitelka němčiny Martina Beberová. Příjemnou pauzou byla dopolední svačina, kterou financoval zemský rada. Odpoledním programem byla exkurze do biovesnice Schöferei, kde si žáci mohli sami prohlédnout bioplynku. Některé obory navštívili i elektrárnu na biopalivo, která je také v blízkosti Waldmünchenu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01