Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky, registrační číslo CZ.1.07/1.1.30/02.0037
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky, registrační číslo CZ.1.07/1.1.30/02.0037

logo tvorba výukových modulů

 Název projektu: Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.30/02.0037

 

Souhrnné informace o projektu

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24 (začátek 1. 3. 2013)

Skutečná doba realizace projektu : 1. 3. 2013 – 28. 2. 2015

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy: 7.1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.1.1

Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy: 02

Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu: Grantový

Popis projektu

Projekt je určen žákům tříletých oborů vzdělávání zakončených výučním listem – Kuchař číšník, Kadeřník, žákům čtyřletých oborů vzdělávání zakončených maturitní zkouškou - Gastronomie, Kosmetické služby a žákům nástavbového studia oboru Podnikání. V rámci projektu bude vytvořeno sedm výukových modulů, které budou dále cíleně využívány pro účely výuky uvedených oborů s využitím moderní ICT a další techniky v odborných předmětech a odborném výcviku.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 


 

Závěrečná konference

Ve čtvrtek 12. února 2015 se v prostorách Středního odborného učiliště v Domažlicích uskutečnila závěrečná konference projektu „Tvorba výukových modulů pro službové obory SOU Domažlice a jejich implementace do výuky (reg. číslo CZ.1.07/1.1.30/02.0037)“. Cílem konference bylo seznámit pozvané hosty s výsledky práce jednotlivých pracovních týmů a představit jim výstupy projektu, které umožňují výrazné zkvalitnění výuky službových oborů na SOU Domažlice.

Konference se z řad pozvaných hostů za Krajský úřad PK zúčastnili Ing. Karel Holan , vedoucí oddělení řízení OPVK a Ing. Josef Vacikar. Za Úřad práce Domažlice pan ředitel Ing. Zdeněk Písařík, za město Domažlice místostarosta pan Stanislav Antoš, za OHK Domažlice paní ředitelka Olga Votavová, za školskou radu Ing. Luboš Polívka, za zaměstnavatele paní Martina Vogeltanzová a další hosté.

Po představení projektu a zhodnocení průběhu jeho realizace, následovalo vystoupení metodiků jednotlivých pracovních týmů, v jehož rámci došlo k představení všech výstupů projektu. Nově vytvořené výukové materiály tak postupně představila paní Jiřina Šlaisová za modul „Maso a jeho zpracování s využitím moderních technologií, Ing. Iveta Vlčková za modul „Využití počítačů v účetnictví“, Bc. Marcela Drahonská za modul „Zdravé vlasy“, paní Jolana Fialová za modul „Pedikúra“, Mgr. Alena Sedláčková za modul „Podnikatelské znalosti a dovednosti“, paní Eva Němcová za modul „Pokladní systém pro restauraci“ a paní Dana Burdová za modul „Tvarování vlasů“.

Po těchto příspěvcích následovala prohlídka školy zaměřená na ukázky práce žáků s nově pořízeným vybavením a technologiemi. Z projektu bylo mimo jiné pořízeno pro obor Kadeřník – mikrokamera, sušící přístroje, horké nůžky a přístroj Oxyskin; pro obor Kosmetické služby – pedikérské křeslo, přístroj pro suchou pedikúru a další nástroje a vybavení pro provádění pedikérských služeb, kamera; pro obory Kuchař číšník a Gastronomie - pokladní restaurační systém, konvektomat a grilovací deska a pro obor Podnikání – účetní a podnikatelský systém Altus Vario a interaktivní tabule. Veškeré vybavení je již využíváno ve výuce při ověřování nově vzniklých výukových materiálů.

Fotogalerie ze závěrečné konference

IMG_20150212_130539
IMG_20150212_130625
IMG_20150212_131406
IMG_20150212_145108
IMG_20150212_150036
IMG_20150212_150324

Moduly vytvořené v místě poskytovaného vzdělávání Stod :

Modul Podnikatelské znalosti a dovednosti :

Modul je určen pro nástavbový studijní obor Podnikání, do kterého jsou přijímáni absolventi tříletých učebních oborů, aby si rozšířili vzdělání o ekonomické znalosti a při tom získali úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou. Obor je na škole vyučován v denní i dálkové formě studia. Cílem modulu bylo zpracování hlavních tematických celků z odborných předmětů (Ekonomika, Účetnictví, Písemná a elektronická komunikace, Chod podniku, Právo, Marketing, Management) k výuce prostřednictvím moderních IT technologií. Dále pak pořízení interaktivní tabule pro tuto výuku a notebooků pro pracovní tým. Zpracované tématické celky vycházejí ze školního vzdělávacího programu oboru a jsou využitelné i ve všech ostatních učebních a studijních oborech školy, kde se v závěrečných ročnících vyučuje předmět Ekonomika. Dalším cílem bylo zdokonalit schopnosti pedagogů používat ve výuce a v přípravě na výuku moderní IT technologie.

Celkem bylo vytvořeno 32 výukových prezentací. Vytvořené výukové materiály byly ověřeny ve výuce v denním i dálkovém studiu. Žáci i pedagogové se při tom naučili využívat interaktivní prvky pořízené tabule, učitelé se zdokonalili v tvorbě a prezentaci výukových materiálů.

Seznam vytvořených výukových materiálů (MS Power Point) ke stažení ZDE

Zájemci o stažení těchto zpracovaných prezentací se mohou obrátit na metodika pracovního týmu - Mgr. Alena Sedláčková

 

DSC01314
DSC01905
DSC03948
DSC03949

Modul Zdravé vlasy :

Modul je určený pro žáky učebního oboru Kadeřník.

Při tvorbě modulu jsme se zaměřily na nové technologie, které patří ke klíčovým znalostem každého úspěšného a  konkurence schopného kadeřníka s cílem  zvýšit kvalitu výuky odborného výcviku a  odborných předmětů a získání nových dovedností a znalostí, které žákům v budoucnosti usnadní vstup do profesní sféry. Znalosti moderních technologií jsou pro žáky v praxi významnou klíčovou dovedností.

Díky projektu se nám podařilo zakoupit kyslíkový přístroj Oxyskin, horké nůžky a horké efilační nůžky, studenou regenerační žehličku, technologii a materiál na prodlužování vlasů.

Podařilo se nám vytvořit výukové programy, které budou napomáhat výuce žáků.

Vytvořené výukové materiály byly ověřeny v teoretické výuce a na odborném výcviku.

Seznam vytvořených výukových prezentací je ke stažení ZDE

V případě zájmu o uvedené materiály kontaktujte metodika pracovního týmu - Danu Burdovou

 

DSC03957 (1)
DSC03958
DSC03959 (1)
DSC03962
DSC03971 (2)
DSC03975

Modul Pokladní systém pro restauraci :

Určený pro žáky učebního oboru Kuchař - číšník a jiné gastronomické obory.

Pro cvičnou školní restauraci byl zakoupen pokladní systém, který umožňuje nejen efektivní zpracování účetní evidence, ale také skladového hospodářství, zásad správné výživy, kalkulace apod. Součástí systému je mobilní terminál - tzv. "mobilní číšník" - bezdrátové zařízení, která slouží ke zrychlení obsluhy na vzdálenějších místech restaurace.

Tato moderní technologie  bezesporu patří ke klíčovým znalostem provozovatele restauračního zařízení, který chce uspět v konkurenci.

Žáci gastronomických oborů se budou učit pracovat s tímto zařízením jak v teoretické výuce, tak především v odborném výcviku. K tomu byly v rámci modulu vytvořeny výukové prezentace v programu MS PowerPoint. Cílem je zvýšit kvalitu výuky odborného výcviku a  odborných předmětů, získání nových dovedností a znalostí, které žákům v budoucnu co nejvíce usnadní vstup do profesní sféry. Znalosti moderních technologií jsou pro žáky v praxi významnou klíčovou dovedností.

Seznam zpracovaných prezentací je ke stažení ZDE

V případě zájmu o získání těchto prezentací se lze obrátit na metodika pracovního týmu tohoto modulu : Eva Němcová

DSC03980
DSC03984
DSC03988
DSC03989

Fotogalerie - projekt

DSC03932
DSC03937
DSC03940
DSC03948
DSC03954
DSC03957 (1)
DSC03958
DSC03959
DSC03963
DSC03966
DSC03968
DSC03971
DSC03975
DSC03980
DSC03981
DSC03985
DSC03987
DSC03988
DSC03990
DSC03991

Prezentace projektu v tisku - Plzeňský deník ze dne 3.3. 2015 - ke stažení ZDE

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01