Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > Partnerství > Berufsschule Cham

Berufsschule Cham

 
logo_wvss_siemens_a
 
 
15.5.2012 se na Čerchově uskutečnila významná akce - uzavření partnerství mezi sousedními středními odbornými školami – Středním odborným učilištěm v Domažlicích a Berufsschule v Chamu. Během bohatého programu podepsaly ředitelky obou škol Mgr. Zdeňka Buršíková a Elisabeth Fäth-Marxreiter, OStDin slavnostní prohlášení, ve kterém stvrzují, že „budou i v budoucnosti pokračovat ve vzájemné spolupráci a výměně žáků i učitelů, a prohlubovat tak všemi silami oboustranné partnerství. Osobní setkávání žáků i učitelů a společné projekty škol přispějí nejen k odbourání jazykových bariér, ale především k podpoře odborného vzdělávání a výměně odborných zkušeností. Společná práce škol přispěje k rozvoji regionů západní Čechy – východní Bavorsko a rovněž podpoří myšlenku vytvoření společné Evropy“.
Učitelé ze Středního odborného učiliště v Domažlicích a učitelé Berufsschule Cham se společně setkávají od roku 1989, ať už jsou to vánoční setkání nebo ukončení školního roku. Pan Anton Spandl – ředitel školy ve Furth im Wald - organizoval spoustu krásných společných výletů, tím se vytvořil užší kontakt právě s učiteli z Furthu. Časté setkávání německých a českých učitelů vedlo k další spolupráci, která se postupně rozšiřovala o kolegy z Waldmünchenu, Chamu, Rodingu a Kötztingu. Od roku 2006 se spolupráce těchto škol rozšířila o společné projekty, sportovní a kulturní akce pro žáky.
 
Společné akce:
  • sport – fotbalové turnaje
  • zimní lyžování na Velkém Javoru
  • kultura – divadelní představení na jedné z věží Hoher Bogenu
  • odborné praxe našich žáků - certifikační projekt
  • intenzivní jazykové kurzy pro naše žáky
  • spolupráce v rámci veletrhů studijních a pracovních příležitostí - AZUBI LIFE a BERUFSINFOMESSE
  • mezinárodní akce – účast na stavbě mostů - ve Waldmünchenu a Rötzu. Ve Waldmünchenu byla stavba mostu přes Perlsee dokončena v roce 2006. V roce 2009 začaly přípravy stavby mostu v Rötzu přes říčku Swarzach. Most byl dokončen v roce 2011 slavnostním vyzvednutím a přenesením jeřábem na předem připravené místo.Oba mosty jsou symboly, které spojují nejen oba břehy, ale i oba národy, obě školy, žáky a učitele.
cerchov63
cerchov120

AZUBI LIFE 2018 :

DSC04279
DSC04297
DSC04306
DSC04352
IMG_7455
IMG_7470
IMG_7702
IMG_7810
IMG_7849
IMG_7877
IMG_7935
P3090004
P3090038
P3090051
P3090052
P3090053
P3090071
P3090076
P3090085
P3090089
P3090092
P3090093
P3090098
P3090108
Stránky: 1 2 

Intenzivní jazykový kurz elektromechaniků :

P4252821
P4252822
P4252832
P4252834
P4252838
P4252839
P4252841
P4252842
P4252843
P4273446
P4273454
P5244042
P5244043
P5244044
P5244048
P5244049
P5244057
P5264873
P5264875

Odborná praxe našich elektromechaniků v Berufsschule Cham:

cham2
cham1
P5040060
P5040070
P5040071
P5040095
P5040099
P5040118
P5040136
P5040180
P5040185

Vzájemná spolupráce pedagogů SOU Domažlice a Berufsschule Cham :

P2020064
P2020066
P2020067
P2020071
P2020073
P2020080
P2020112
P2020113
P2020114
P2020116
P2020117
P2020119
P2020123
P2020152
P2020155
P2020157
P2020182-001
P2020185
CSC_3230
DSC_3121
DSC_3225
DSC_3226
DSC_3227
DSC_3231
DSC_3233
DSC_3235
DSC_3236
DSC_3240
DSC_3242
DSC_3243
DSC_3262
DSC_3264

BERUFSINFOMESSE - veletrh pracovních příležitostí pro naše žáky za účasti českých a německých firem :

DSC_0790
DSC_0791
DSC_0793
DSC_0795
DSC_0797
DSC_0798
DSC_0801
DSC_0802
DSC_0803
DSC_0804
DSC_0805
DSC_0806
DSC_0807
DSC_0808
DSC_0810
DSC_0811
DSC_0812
DSC_0825
DSC_0833
DSC_0834
DSC_0837
DSC_0840
DSC_0843
DSC_0846
Stránky: 1 2 
messe-2018
Jubiläum der Berufsschule Stod_CZ_29112016
Přeshraniční spolupráce SOU Domažlice na mezinárodních konferencích
Během podzimu 2016 jsme měli možnost prezentovat probíhající intenzivní přeshraniční spolupráci mezi SOU Domažlice a Berufsschule Cham hned na dvou prestižních konferencích s mezinárodní účastí.
Ve dnech 25. a 26. října 2016 proběhl v Karlových Varech dvoudenní seminář organizovaný DBG (Německým odborových svazem), krajskou pobočkou v Sasku, na téma Přeshraniční vzdělávání v učňovském školství. Pilotní česko-německý projekt domažlické a chamské odborné školy, v jehož rámci se českým žákům oboru Mechanik-seřizovač nabízí možnost absolvovat část teoretické i praktické výuky v Německu formou volitelného modulu, v konkurenci ostatních mezinárodních spoluprací rozhodně nezapadl. Na domažlickém modelu zúčastnění ocenili především ryze pragmatické zacílení projektu a jeho zakončení formou certifikátu Německé obchodní a hospodářské komory (IHK), který této formě vzdělávání garantuje standardizovanou kvalitu. Ostatní prezentované přeshraniční spolupráce odborných škol (například německo-holandská či německo-francouzská kooperace) vykazovaly sice širší rámce, ale potýkaly se často s nemalými právními a kurikulárními problémy souvisejícími se vzájemnou nekompatibilitou a nepropustností rozdílných vzdělávacích systémů.
Dne 24. listopadu 2016 se pak konal již devátý ročník česko-německé konference Mariánskolázeňské dialogy, tentokrát s heslem „Společně posilovat hraniční prostor“. Velkoryse koncipované setkávání českých a německých subjektů z oblastí vzdělávání a průmyslu organizuje Německá řemeslná komora, pobočka Dolní Bavorsko a Horní Falc. SOU Domažlice zastoupené ředitelkou školy, Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, a koordinátorem česko-německé spolupráce, dr. Martinem Šípem, se prezentovalo v tematické sekci věnované propojení učňovského školství a příhraničního trhu práce. Těžištěm příspěvku se stalo připravované rozšíření spolupráce o nové učňovské obory (truhlář, kuchař-číšník a elektromechanik), na něž byly získány finanční prostředky Evropské unie. Živá diskuze, která se rozproudila po našem příspěvku, byla jistě neklamným znamením toho, že o podobně koncipované přeshraniční školské spolupráce resp. žákovské výměny je v českém i německém prostředí velký zájem a že domažlicko-chamský pilotní model může v tomto smyslu fungovat jako osvědčený (a především: již verifikovaný) vzor.
Martin Šíp
konference1
konference2
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01