Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Den Země

I v letošním roce se žáci naší školy se svými učiteli zapojili do připomenutí mezinárodního Dne Země speciálními aktivitami :
 
Třídy S1.K, S1.S- KČ, S1.P  navštívily Výukové a školicí centrum v Černošíně zaměřené na zpracování a skladování odpadů.

S1.P – úklid černé skládky vedle železničního přejezdu ve Stodě

S2.K – úklid před školou

S3.S –KČ – úklid školního dvora a zahrady

S2.K – Naučná stezka Stodsko – v anglickém jazyce

S1. P, S1.K – práce na PC ve Wordu a Power Pointu (témata: Den Země, Rok světla, Rok půdy)

S2.P, S2.E, S3.E – práce na téma „Okolí naší školy podle mých představ“

Výběr žáků ze všech tříd- pozorování  lidí a předmětů ve tmě–žáci si uvědomili význam světla a odlišnost světa lidí,kterému světlo a barvy chybí. Zajímavým zážitkem pro ně bylo i seznámení se a vyzkoušení  přístroje na noční vidění, který nám zapůjčila na tento den Zásahová jednotka Policie Plzeň. Tato akce se vztahovala k letošnímu roku, který je Rokem světla.

Zpráva o exkurzi do Černošína :

V rámci Dne Země navštívili naši žáci ze tříd S1.K, S1.S- KČ a několik žáků z S1.P výukové a školicí centrum v Černošíně zaměřené na zpracování a skladování odpadů. Exkurzi poskytuje společností EKODEPON zdarma a příspěvek na dopravu jsme získali od Krajského úřadu Plzeňského kraje. V areálu jsme si prohlédli provozy, kde je nakládáno s komunálními odpady, tak i školicí středisko, kde nám lektor poskytl teoretické informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. Prostřednictvím průhledu jsme viděli přímo provoz dotřiďovací linky odpadů. V interiéru učebny jsme si prohlédli informační panely zobrazující nakládání s jednotlivými druhy odpadů (jejich sběru, vytřídění a následném využití ) a vzorky surovin, které jsou z vytříděného odpadu vyráběny a které budou následně opět využity pro výrobu dalších výrobků. Dostali jsme i informace o recyklačních a zpracovatelských společnostech v Plzeňském kraji, které se zabývají zpracováním vytříděných složek odpadů. Po té jsme šli na  naučnou stezku odpadů. Stezka je lemována informačními panely, na kterých jsou vyobrazeny „cesty“ odpadů, které jsou vytříděny z domovního odpadu, co se s nimi dále děje a jak jsou následně využívány. Stezka prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna elektrická energie. Smyslem exkurze bylo v praxi  žákům ukázat, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do sběrných nádob a současně ukázat co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve sběrných dvorech odpadů. Ukázat smysl třídění odpadů.

2 (1)
2 (2)
4 (2)
4 (1)
DSC05920
DSC05926
DSC05980
DSC05981
DSC05985
DSC05986
DSC06000
DSC06005
DSC06006
DSC06010
DSC06011
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01