Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > O nás > Historie školy

Historie školy

Město Stod leží asi 25 km jihozápadně od Plzně v mírném údolí, kterým protéká řeka Radbuza. Střední školství má ve Stodě tradici již od začátku šedesátých let minulého století.  Stod - radnice
V dnešní budově školy na Plzeňské ulici bývalo v té době učňovské středisko Oděvních služeb města Plzně pro dámské a pánské krejčové. Z učňovského střediska vznikla po čase Učňovská škola a v roce 1966 Odborné učiliště národního podniku Tesla Karlín. Ředitelem školy se stal Mgr. Václav Ptáčník.  Byly zavedeny nové elektro a strojní obory se zaměřením na výrobu telekomunikačních zařízení. Škola postupně získala k užívání několik dalších budov ve městě - dvě na Plzeňské ulici nedaleko školy, dále budovu bývalého soudu na Komenského náměstí a budovu s velkou zahradou na Hradecké ulici, kde sídlila původně zemědělská škola a později domov mládeže. V osmdesátých letech byly postaveny nové dílny odborného výcviku pro elektro obory v zahradě domova mládeže v Hradecké ulici. Pamětníci  pomatují také dílny odborného výcviku v KotovicíchBudova školy - Plzeňská ulice a v Nýřanech, kam žáci dojížděli.
Se zavedením nové soustavy studijních a učebních oborů po roce 1976 dochází k rozšíření učiliště a ke změně názvu na Střední odborné učiliště elektrotechnické.
Od 1. července 1991 získává SOUE právní subjektivitu a se zavedením nového studijního oboru Management v roce 1994 získává statut Integrované střední školy a Učiliště.
Druhým ředitelem byl jmenován v roce 1997 Mgr. Petr Dušek.
1.1.2006 byla škola v souladu s novým školským zákonem přjmenována na Integrovanou střední školu.
V posledních letech se stále silněji projevoval negativní dopad úbytku školní populace. Středních škol výrazně přibylo, vznikla i řada škol soukromých. Žáků naopak ubývá. Důsledkem jsou nenaplněné třídy, což je sice velmi příjemné pro pedagogy z hlediska výuky, ale finančně neúnosné.
Po několika letech, kdy musel být provoz školy trvale finančně nadlimitně dotován krajským úřadem, přistoupil zřizovatel k zásadnímu opatření a to sloučení naší školy se Středním odborným učilištěm Domažlice.

Ředitelka školy - Mgr. Zdeňka BuršíkováOd 1.7. 2011 se tak naše škola stala místem poskytovaného vzdělávání Středního odborného učiliště Domažlice. Ředitelkou sloučeného celku se stala stávající ředitelka z Domažlic - Mgr. Zdeňka Buršíková.
Ve Stodě se mohou vyučit žáci v tříletých oborech Elektromechanik a Kadeřník a po té mohou získat úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém oboru Podnikání.
V průběhu školního roku 2011/12 došlo k redukci využívaných budov pro provoz školy ve Stodě, do budovy teoretické výuky se přestěhovaly dílny elektro oboru z Hradecké ulice a z bývalého ředitelství v sousedství školy se stal kompletně zrekonstruovaný domov mládeže. Ten byl slavnostně uveden do provozu ve školním roce 2013/14.Domov mládeže
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01