Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > O nás > Aktuálně > EDUGRANT - Projekt výstavby modelového objektu pro účely odborné výuky v oblasti integrace novodobých trendů elektrotechnických instalací a environmentu.
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

EDUGRANT - Projekt výstavby modelového objektu pro účely odborné výuky v oblasti integrace novodobých trendů elektrotechnických instalací a environmentu.

Tento projekt probíhá ve stodské škole již od tohoto školního roku v odborné výuce obou elektro oborů a následně bude sloužit pro další kontinuální vzdělávání elektrikářům, projektantům a pracovníků v oblasti TZB z řad veřejnosti.

Projekt předpokládá návrh a výstavbu modelového objektu, který bude napájen vlastní Off-Grid fotovoltaickou elektrárnou s bateriovým úložištěm. O vytápění/chlazení objektu se bude starat tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. Pro řízení všech dílčích systémů bude navržena automatizace na bázi standardu KNX, která bude řídit kompletní objekt dle uživatelského nastavení. V objektu bude také navržen elektronickým zabezpečovacím systémem pro ochranu veškerého vybavení, kamerový systém a kompletní IT konektivita včetně technologie wifi, monitory, dataprojektor a nábytkem nezbytným pro odbornou výuku, zkoušky a ukázky funkčnosti jako celku.

Pro širší zájem pedagogů o práci se zapůjčenou technikou organizovali učitelé praktického vyučování v rámci EDUtýmu školení o fotovoltaickém systému s využitím pomůcek zapůjčených v rámci projektu EDUgrand. Hlavní body školení zahrnovaly seznámení s vybavením a využitím techniky, a v neposlední řadě také, jak nejlépe začlenit technologii modulů pro zapojení fotovoltaiky do výuky v odborných předmětech.

Žáci se seznámili s obsahem tématu “Fotovoltaické systémy” (montáž, oživení, měření a bezpečnost). Výuka byla navržena tak, aby poskytla žákům v elektro oboru hluboké a praktické znalosti potřebné pro efektivní a bezpečnou práci s fotovoltaickými systémy.

V hodinách odborného výcviku elektromechaniků žáci zapojovali fotovoltaické panely do série a paralelně podle požadovaného napětí a proudu. Nejprve provedli měření uzemnění panelů testerem izolačního odporu s výsledkem naměřené hodnoty do 5 Ω. Následně po připojení solárních panelů žáci změřili dodávané napětí přístrojem GDM-9061 (digitální multimetr) v intervalu 30 minut a hodnoty zapsali do tabulky pro výpočet výkonu. Stejné měření provedli po připojení regulátoru SmartSolar MPPT 100/70 a baterie 48 V (US5000 – PylonTech) přes pojistky a bateriový odpojovač (Battery switch ON/OFF 48 V 275 A) pro bezpečné odpojení při údržbě. Vytvořenou tabulku a graf porovnali s datashetem výrobce příslušného modulu.

V následných krocích žáci využili modulární přípojnici (Lynx Power In) pro uspořádání a snadné připojení všech částí systému, včetně Victron monitorovací jednotky (Cerbo GX) a solárního střídače (Fronius – měniče napětí). Před samotným spuštěním do předem připravené rozvodné sítě žáci provedli měření multimetrem AC na solárním střídači, kde naměřili hodnotu napětí 230 V, a osciloskopem DSO2C15 změřili sinusový průběh 50 Hz.

Celý funkční fotovoltaický systém v ostrovním zapojení žáci vyzkoušeli zapojením nabíječky elektrovozidel (EV charging station NS) a klimatizace (LG Split klimatizace 3,5 kW), a sledovali výkon a stav jednotlivých komponentů na monitorovací jednotce Victron.

20231211_103718
20240529_101134
20240529_101254
20240529_101429
20240529_101521
uc_momucky
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01