Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > O nás > Aktuálně > Informace k maturitní zkoušce - jaro 2016
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Informace k maturitní zkoušce - jaro 2016

Veškeré informace k jarnímu termínu maturitní zkoušky 2016 najdete v posledním čísle Maturitního zpravodaje - ke stažení ZDE.
Z obsahu citujeme k přihlašování :
 

Přihlašování k maturitní zkoušce na jaře 2016

Žáci se k maturitní zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy (zástupkyni ředitelky školy). Formulář přihlášky obdrží žáci od ředitele školy (ve Stodě u zástupkyně ředitelky prostřednictvím třídních učitelů) v druhé polovině listopadu a vyplněný a podepsaný odevzdají zpět nejpozději 1. prosince 2015. Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ), musí spolu s přihláškou odevzdat také platný posudek školského poradenského zařízení (ŠPZ). V souladu se školským zákonem jsou všichni žáci současných závěrečných ročníků Katalogy požadavků pro školní rok 2015/2016 na středních školách zakončených maturitní zkouškou povinni podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období školního roku 2015/2016. Žák má na složení maturitní zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let. Maturitní zkouška musí být úspěšně vykonána nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku středoškolského vzdělávání a každý maturant má ze zákona právo na jeden řádný termín a nejvýše dva opravné termíny pro každou zkoušku. Pokud se žák přihlášený k maturitní zkoušce nebude moci ke zkoušce dostavit, například ze zdravotních důvodů, má ze zákona možnost se písemně omluvit řediteli kmenové školy (tzn. školy, na níž ukončil poslední ročník studia) nejpozději do 3 dnů od termínu konání zkoušky. Pokud ředitel školy omluvu uzná, má žák nárok na konání náhradní zkoušky v některém z dalších zkušebních období, ke kterému podá přihlášku (nejpozději však ve výše uvedeném pětiletém období). Další informace o přihlašování k maturitní zkoušce budou obsahem příštího čísla Maturitního zpravodaje, které vyjde počátkem listopadu 2016, a samozřejmě jsou veškeré informace dostupné na maturitním portálu www.novamaturita.cz.

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01