Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > O nás > Aktuálně > Provoz školy od 1.9. vzhledem ke COVID 19

Provoz školy od 1.9. vzhledem ke COVID 19

- prozatím nevyžadujeme od žáků prohlášení o bezinfekčnosti
- nejsou vyhlášena žádná pravidla pro vcházení žáků do budov a pohyb před budovou školy, nejsou omezeny počty žáků, ani dodržování vzdáleností
- žáci mají v budovách, v učebnách a na WC prostředky k mytí a desinfekci rukou, jednorázové utěrky a všude jsou vyvěšené pokyny k dodržování základních hygienických pravidel
- učitelé dohlíží na časté intenzivní větrání v učebnách
- omezujeme co nejvíce pohyb žáků po budovách, žáci nevstupují do jiných učeben, stěhují se mezi učebnami jen v nezbytných případech dělení výuky podle rozvrhu
- konání mimovýukových akcí, exkurzí nebo soutěží omezujeme v 1. pololetí na minimum v závislosti na stavu "semaforu" MZd
- úklid a desinfekci zajišťujeme v budovách dvakrát denně, na mokro a s použitím desinfekčních prostředků
 
- pokud žák bude v průběhu učebního dne vykazovat známky infekčního onemocnění, informuje kohokoliv z pedagogů a ihned opustí školu ...... škola mu poskytne na cestu jednorázovou roušku (pokud nemá svoji) a v případě nezletilého informuje zákonného zástupce žáka
- ve škole i na domově mládeže je vymezeno místo, kde může žák s příznaky vyčkat, než bude moci budovy opustit
 
- v případě potvrzení výskytu onemocnění u žáků nebo pedagogů informuje zpravidla školu Krajská hyhienická stanice a ta sdělí škole další pokyny, případně rozhodne o protiepidemiologických opatřeních
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01