Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > O nás > Aktuálně > Rozhodnutí ředitelky č. 3/2019
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Rozhodnutí ředitelky č. 3/2019

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01

 

R o z h o d n u t í

ředitelky SOU Domažlice č.   3 /2019

 

 

k maturitním zkouškám v náhradním a opravném termínu a závěrečným zkouškám v náhradním a opravném termínu

 

 

V souladu s § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a č. 274/2010 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů   

u r č u j i 

 

náhradní a opravný termín  maturitních zkoušek oborů vzdělání

 

23-45-L/01   Mechanik seřizovač  

69-41-L/01   Kosmetické služby

64-41-L/51   Podnikání  (denní nástavba)

 

 

     -     praktická zkouška – pondělí, úterý 16. a 17.9.2019  

                                              

-          ústní zkouška:  středa 18.9.2019 (Kosmetické služby, Mechanik seřizovač)

-                                                                    

-                                     čtvrtek 19.9.2019 (Podnikání-MPV Stod)

 

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou písemné zkoušky , tj. didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období zahájeny dne 2. – 6. září 2019. Ve smyslu platné právní úpravy bude jednotné zkušební schéma písemných zkoušek zveřejněno nejpozději 15.srpna t.r.

 

Časové harmonogramy průběhu maturitních zkoušek zpracují místopředsedové zkušebních komisí.   

 

Za přípravu a správnost vyplnění dokumentace zodpovídají místopředsedové zkušebních komisí .

                                                                      

V souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky  č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

 

u r č u j i 

 

náhradní termín a termín opravných závěrečných zkoušek oborů vzdělání

 

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-56-H/01 Obráběč kovů

  

65-51-H/01 Kuchař-číšník  

69-51-H/01 Kadeřník (MPV Stod)

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 

 

-          písemná část – středa 4.září 2019 – 8.00 hod.

                                     v budově školy SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640

                                     v budově školy MPV Stod, Plzeňská  245  

         

   

   -      praktická část – čtvrtek-pátek 5-6. září 2019                                 

                                                                na pracovištích odborného výcviku

                                              

-          ústní část – pondělí 16.září 2019 (SOU Domažlice – budova školy – obor vzdělání

                                                                   Kuchař-číšník)

-                              úterý 17.září 2019 (SOU Domažlice-budova školy- obory vzdělání

                                                    Strojní mechanik, Obráběč kovů)

                    úterý 17.září 2019 (SOU Domažlice – MPV Stod)  

                                    

                                                                                          

                                                                                                                                                 

Časové harmonogramy průběhu závěrečných zkoušek v náhradním termínu a opravných závěrečných zkoušek zpracují místopředsedové zkušebních komisí.

Za přípravu a správnost vyplnění dokumentace zodpovídají místopředsedové zkušebních komisí.

Podle § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je jmenování předsedy zkušební komise platné i pro opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu.

 

Složení zkušebních komisí je stejné jako v řádném termínu v červnu 2019.

 

 

V Domažlicích  dne 8.7.2019  

 

 

 

                                                                                           Mgr.Zdeňka Buršíková

                                                                                          ředitelka SOU Domažlice

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01