Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > O nás > Aktuálně > Rozhodnutí ředitelky školy k náhradním a opravným termínům
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Rozhodnutí ředitelky školy k náhradním a opravným termínům

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01

R o z h o d n u t í

ředitelky SOU Domažlice č. 3/2014

 

k maturitním zkouškám v náhradním a opravném termínu a závěrečným zkouškám v náhradním a opravném termínu

 

 

V souladu s § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a č. 274/2010 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou 

u r č u j i 

 

náhradní a opravný termín  maturitních zkoušek oborů vzdělání

 

23-45-L/001 Mechanik seřizovač  

66-41-L/01   Obchodník

69-41-L/01   Kosmetické služby

65-41-L/01   Gastronomie

64-41-L/51   Podnikání  (denní nástavba)

64-41-L/51   Podnikání (dálková nástavba)

 

     -     praktická zkouška – středa  a čtvrtek  10. a 11.9.2014  

           ústní zkouška –úterý  16.9.2014 (MPV Stod)

           úterý a středa 16.9.2014 a 17.9.2014 (Domažlice)

                               

Z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou písemné zkoušky , tj. didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období zahájeny dne 1. – 5.září 2014. Ve smyslu platné právní úpravy bude jednotné zkušební schéma písemných zkoušek zveřejněno nejpozději 15.srpna t.r.

Časové harmonogramy průběhu maturitních zkoušek zpracují místopředsedové zkušebních komisí.   

 

Za přípravu a správnost vyplnění dokumentace zodpovídají místopředsedové zkušebních komisí .

                                                                      

V souladu se § 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

 

u r č u j i 

 

náhradní termín a termín opravných závěrečných zkoušek oborů vzdělání

 

23-56-H/01 Obráběč kovů 

33-56-H/01 Truhlář

65-51-H/01 Kuchař-číšník

69-51-H/01 Kadeřník

 

-          písemná část – středa 3.září 2014 – 8.00 hod.

           v budově školy SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640

           v budově školy MPV Stod, Plzeňská  245  

         

   -      praktická část – čtvrtek-pátek  4.-5. září 2014 a pondělí 8.září 2014                               

                                                                na pracovištích odborného výcviku

                                              

-          ústní část – pátek 12.září 2014 (MPV Stod – budova školy)

-                              pondělí 15.září 2014 (SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640)                   

                               

                                                                                                                                                 

Časové harmonogramy průběhu závěrečných zkoušek v náhradním termínu a opravných závěrečných zkoušek zpracují místopředsedové zkušebních komisí.

Za přípravu a správnost vyplnění dokumentace zodpovídají místopředsedové zkušebních komisí.

Podle § 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je jmenování předsedy zkušební komise platné i pro opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu.

 

Složení zkušebních komisí je stejné jako v řádném termínu v červnu 2014.

 

 

V Domažlicích  dne 3.7.2014  

 

                                                                                           Mgr.Zdeňka Buršíková

                                                                                          ředitelka SOU Domažlice

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01