Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > O nás > Aktuálně > Tisková konference k projektu přeshraniční spolupráce

Tisková konference k projektu přeshraniční spolupráce

Týden od 29. 5. - 2. 6. byl druhým týdnem v rámci čtrnáctidenního intenzivního kurzu německého jazyka v bavorském Bad Kötztingu pro čtyři stodské elektromechaniky a osm domažlických mechaniků - seřizovačů.  V tomto druhém týdnu se již věnovali především specifickým technickým výrazům a odborné němčině, což bezpochyby využijí ve své budoucí praxi.

V úterý dne 30. 5. se v učebně žáků za účasti německých novinářů konala tisková konference. Přítomna byla ředitelka naší školy Zdeňka Buršíková,  ředitel naší partnerské školy Werner von Siemens Berufsschule Siegfrid Zistler  a též pracovnice úřadu zemského rady v Chamu pro podporu hospodářství paní Isabella Bauer. Všichni ve svých vystoupeních, které tlumočil přítomný vyučující NJ ze stodské části SOU Domažlice Jan Königsmark, pozdravili  dvanáct žáků, mezi nimiž poprvé zasedla i jedna dívka /z SOU Domažlice z oboru mechanik - seřizovač/, a vyzdvihli jejich odvahu pustit se do něčeho nového. 

Paní ředitelka naší školy ve svém vystoupení k účasti čtyř elektromechaniků ze Stoda řekla, že projekt byl teprve v letošním roce rozšířen o jejich obor, že jsou v tomto projektu vlastně takovými vlaštovkami. Nyní, na samém konci jejich prvního ročníku, po absolvování dvou týdnů intenzívního kurzu němčiny a po úspěšném zvládnutí testu obdrží certifikát. Ve druhém ročníku je dále pak čekají dva týdny odborných modulů a taktéž dvoutýdenní odborná praxe. Poté ve třetím ročníku budou absolvovat znovu dvoutýdenní odbornou praxi  a na úplný závěr je čeká závěrečná certifikační zkouška a poté slavnostní předání velkého certifikátu.

Po krátkých navazujících diskuzích v učebně žáků bylo zcela zřejmé, jak úspěšně tento projekt probíhá a jak je také důležitý při sjednocování duálního profesního vzdělávání v oblasti Horní Falce a Plzeňského kraje.

Ve středu dne 31. 5. psali žáci test ověřující získané znalosti z celé výuky, především z její praktické /technické/ části. Tento test všichni přítomní zvládli. 

Předání certifikátů proběhlo na úplný závěr kurzu v pátek dne 2. 6., a to samotným vedoucím odloučené pobočky naší partnerské školy v Bad Kötztingu a zároveň hlavním garantem přeshraničního vzdělávání této školy p. Rainerem Nuskem.  Po slavnostním předání certifikátů přítomný vyučující Jan Königsmark  poděkoval paní L. Nusko za kvalitní výuku a výbornou přípravu našich žáků k úspěšnému zvládnutí závěrečného certifikátu a předal jí květinu. Rovněž poděkoval přítomnému p. R. Nuskovi a také mu předal dárek.

Všichni žáci, kteří kurz absolvovali, se vraceli  domů ze čtrnáctidenního pobytu v Německu s velkým množstvím nejrůznějších zážitků, obohaceni vskutku o mnohé.... Bezpochyby díky možnosti čtrnáctidenních komunikací s rodilými mluvčími se velice zdokonalili v německém jazyce a v porozumění právě rodilým mluvčím, což je nesmírně důležité. Celý pobyt pro ně byl bezpochyby velikým přínosem.

IMG_9804
P5300559
P5300569
P5300587
P6021117
P6021121
P6021122
P6021124
P6021125
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01