Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Domovská stránka > O nás > Aktuálně > Workshopy INFOKARIÉRA Plzeň

Workshopy INFOKARIÉRA Plzeň

Naše škola spolupracuje celoročně s institucí INFOKARIÉRA Plzeň. V letošním školním roce jsme mimo jiné zrealizovali ve všech druhých ročnících polodenní workshopy zaměřené na reflexi a zkoumání vzdělávacího a kariérního směřování žáků. Nejdůležitější složkou poradenského programu bylo mapování silných stránek žáků a jejich zájmů, osobních hodnot, motivů a jejich převedení do celku kompetencí. V průběhu bylo pracováno s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností a jeho uplatnění v kariérní cestě. Důraz byl kladen na samostatné uvažování o vzdělávacím a kariérním směřování a uvědomění si přenositelnosti kompetencí v různých životních situacích.
Lektorem byl Michal Parlasek z Info kariery Plzeň, se kterým spolupracovala Lucie Sokolova, karierova poradkyne školy. Účastnila se i sociální pedagožka školního poradenského pracoviště Mgr. Markéta Vladařová.
IMG_20230418_092439
IMG_20230418_092756
IMG_20230418_093006
IMG_20230418_095801
IMG_20230503_090418
IMG_20230503_090454
IMG_20230509_093051
IMG_20230509_093124
IMG_20230509_093225
Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01