Soudom
Střední odborné učiliště Domažlice, škola stod
Newsletter
Vložte svoji emailovou adresu a už vám neuteče žádná zpráva ze školy. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

Newsletter
Můžete se kdykoliv odhlásit.

Charakteristika oboru

Obor připravuje žáky obecně v oblasti slaboproudé elektrotechniky. Žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích a testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrickému, elektronickému nebo mechatronickému zařízení dovedou určit závadu a zařízení opravit.

Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o elektronických součástkových prvcích a jejich běžných obvodových zapojeních, o konstrukci a výrobě elektronických přístrojů a zařízení užívaných v průmyslové elektronice, spotřební elektronice a přenosové technice. Žák se seznámí s běžnými přístroji a zařízeními z oblasti slaboproudé elektrotechniky, včetně elektronických součástek a to jak pro analogovou, tak i digitální technologii. Žák si osvojí způsoby vyhledávání závad elektronických zařízení a přístrojů, jejich opravy, údržbu a oživování, včetně přípravných činností. Při práci používá technické výkresy a schémata. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně.

Žák si osvojí dovednosti a návyky nezbytné pro výkon povolání elektromechanika se širokým odborným elektrotechnickým základem. Získá přehled o elektrotechnických zařízeních a rozumí funkčním principům při ovládání a řízení činnosti běžných elektromechanických zařízení. Absolvent provádí montážní a servisní práce na elektromechanických a elektronických zařízeních, včetně příslušných přípravných činností. Opravuje elektrická a kombinovaná elektrotechnická zařízení a mechanismy. Orientuje se v běžné servisní technické dokumentaci a používá technickou dokumentaci při výrobě, montážích, revizích a opravách zařízení. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně. Obsahový okruh navazuje na učivo okruhu elektrotechnika a dále ho rozvíjí.

Specifikace výuky u nás :

Žáci se specializují na robotizaci, automatizaci a bezpečnostní a informační elektronické systémy, provádí návrhy a instalace zabezpečení objektů, kamerových systémů, pultů centrální ochrany, autoalarmů, naučí se provádět servis automatizačních a robotických systémů

V průběhu studia žáci získají od Elektrotechnického cechu osvědčení o zkoušce z Vyhlášky č. 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice a certifikáty od firem vyrábějících bezpečnostní systémy, se kterými při studiu pracují, např. firmy Jablotron, NaM systém ....

Ve třetím ročníku konají žáci odbornou praxi ve firmách s příslušným odborným zaměřením.

Nově od školního roku 2016/17 spolupracujeme s partnerskou firmou MD Elektronik, spol.s r.o. Chotěšov, která žákům nabízí velmi zajímavý stipendijní program po celou dobu studia.

Žáci se v průběhu studia účastní odborných školení firmy Jablotron.

Obor je zařazen do dotačního programu Plzeňského kraje - Podpora technického vzdělávání. Žáci v prvním ročníku obdrží z tohoto programu sadu nářadí a ubytovaní žáci na domově mládeže mohou získat měsíční příspěvek na ubytování ve výši 500,- Kč.

 

 

 

Naši partneři
Podporují naše projekty a aktivity
SAP
telefon +420 377 901 657 adresa skola@soudom-stod.cz bod
SOU Domažlice
Prokopa Velikého 640
Škola Stod, Plzeňská 322, 333 01